Dotacje

Dotacje

realizuje projekt 
pt. "Budowa energooszczędnej maszyny liniowej
do rozdmuchu butelek z politereftalanu etylenu (PET)."

Umowa o dofinansowanie Nr POIR.01.01.01-1993/15-00Firma realizuje również projekt
pt. "Wdrożenie innowacyjnego Systemu Informatycznego klasy B2B,
automatyzującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy
firmą Worktech Monika Jabłonowska, a jej partnerami biznesowymi."

 

Umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG.08.02.00-14-206/14-00 w ramach działania 8.2
Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B
8 osi priorytetowej
Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013

 

 

O WorkTech

Dzięki swojemu know-how, Worktech zrealizuje każdy nawet najbardziej zaawansowany technologicznie projekt. Od pomysłu do realizacji.


Zapisz się do newslettera

Realizacja: Mesje.com