PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE

W firmie Worktech powstał wyodrębniony dział badawczo-rozwojowy, który ma za zadanie opracowywanie i wprowadzanie innowacyjnych technologii w ramach prowadzonej działalności.

Dział realizuje zarówno badania przemysłowe, których celem jest zdobycie nowej wiedzy mającej konkretne zastosowanie praktyczne, jak i prace rozwojowe, których zadaniem jest zastosowanie istniejącej już wiedzy do opracowania nowych lub istotnych ulepszeń istniejących produktów oraz procesów.

Badania B+R wykonywane są w ramach własnych projektów jak i dla potrzeb naszych klientów.

W ramach B+R przeprowadzamy badania we wszystkich 3 głównych zakresach:

 • badania podstawowe (basic research) - prace teoretyczne i eksperymentalne, podejmowane w celu zdobycia lub poszerzenia wiedzy na temat przyczyn zjawisk i faktów, w zasadzie nieukierunkowane na uzyskanie konkretnych zastosowań praktycznych.
 • badania stosowane (applied research) - prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy mającej konkretne zastosowania praktyczne.
 • prace rozwojowe (experimental development) - prace w szczególności konstrukcyjne, technologiczno-projektowe oraz doświadczalne, które polegają na zastosowaniu istniejącej już wiedzy do opracowania nowych lub istotnego ulepszenia istniejących materiałów, urządzeń, wyrobów, procesów, systemów czy usług, łącznie z przygotowaniem prototypów oraz instalacji pilotowych.

Przykłady ostatnich prac Badawczo-Rozwojowych

Opracowanie nowej technologii zgrzewania plastików

 • Opracowanie założeń technicznych umożliwiających uzyskanie bardzo dużej dynamiki termicznej (grzanie/studzenie 200º C/s - krótki cykl spawania)
 • Realizacja kompaktowej konstrukcji
 • Zintegrowanie elektroniki w mechanice urządzenia
 • Opracowanie kompaktowej przetwornicy o dużej mocy

* - Technologia opatentowana przez firmę Wortktech

Dmucharka FAST X750

Dmucharka do butelek PET (finansowane z NCBiR)

 • Opracowanie w pełni elektrycznej maszyny do produkcji butelek PET
 • Realizacja efektywnego, wielostopniowego systemu rekuperacji powietrza (odzysk na poziomie 80%)
 • Integracja kompresorów z maszyną

Głowica do zakręcania butelek PET

 • Zaprojektowanie sprzęgła histerezowego
 • Opracowanie technologii produkcji sprzęgła histerezowego
 • Opracowanie technologii odporności na wysokie temperatury z możliwością sterylizacji (autoklaw)
TOP